Arbets- och omsorgsresor

Avdelningen för turbundna resor bemannas alla vardagar mellan kl 7-17, övriga tider telefonsvarare.
Vid sjukdom avbokas tillsvidare om inget annat meddelas.

Telefon Arbets- och omsorgsresor: 08- 550 10 000


E-post: omsorg@sodertaljetaxi.se