ISO

Södertälje Taxi AB tillhör Svenska Taxiförbundet och vi använder förbundets kvalitetsnormer om god taxitradition!

Södertälje Taxi AB är ISO certifierade enligt ISO 9001,14001 & 39001.

Södertälje Taxi AB var det första taxibolaget i Sverige som var certifierade i Trafiksäkerhet ISO 39001.

Ansvarig för ISO systemet är Lauri Karjalainen. 

Vårt ISO system har nu varit i drift sedan 2013.

Nedan presenteras våra olika policys och hur vi hanterar våra kunders personuppgifter i och med GDPR lagen som träder i kraft den 25 maj 2018. Klicka på respektive policy för mer information.Trafiksäkerhetspolicy,Kvalitetspolicy,Miljöpolicy och hantering av GDPR.