Fasta Priser 

Här är prislistan för de fasta priser vi tillämpar from 20190115, OBS! att kolummen 65+ är priser som gäller för våra seniorkunder, (kund som fyllt 65 år) och som har vårat kort.