Skolskjuts Södertälje Kommun

Denna sida är till för de som har beviljad skolskjuts av UK i Södertälje Kommun.

Avdelningen för skoltaxi har öppet alla vardagar mellan 7-17, övriga tider telefonsvarare.

Rutiner vid avbokning för barn som åker med taxi:

Avbokning av resor kan göras via er app,för er som har tillgång till den, alt. ringa eller mejla. Vid avbokning måst barnets namn alternativt id uppges. Vid sjukdom avbokas resor t.s.v om inget annat meddelas. Om barnet inte kommer till sin resa på morgonen så räknar vi med att barnet är sjuk och avbokas då t.s.v. Telefon Skoltaxi: 08-550 137 55 E-post: skoltaxi@sodertaljetaxi.se

Rutiner vid avbokning barn som åker i bussar med Åkerbergs Trafik :

För att avboka sin skolskjuts så kan man antingen skicka ett sms alt.mejla. Vid avbokning behöver ni skriva barnets namn och vilken buss barnet åker med. Sms: 070- 662 6570 E-post: skolsodertalje@akerbergstrafik.se

Södertälje Taxi har ett avvikelsesystem där man kan rapportera in avvikelser gällande skolskjuts. För att rapportera in en avvikelse tryck här