Företag

Vi erbjuder alltid en personlig kontakt och finns till för er 24-timmar om dygnet, året runt. Vi är behjälpliga att ta emot både direkt- och förbeställningar för alla tillfällen.

Som företagskund hos Södertälje Taxi AB kan vi erbjuda er:

  • Möjligheten att samla alla kostnader på ett och samma ställe med resekonto och betalning via faktura
  • Skräddarsydda transportlösningar
  • Person- bud och busstransporter
  • Storbilar för upp till 8 passagerare
  • Specialanpassade fordon

Vid förfrågningar för vidare samarbete, skapande av resekonto och dylikt ber vi er att kontakta oss under kontorstid, vardagar mellan kl 08.00-16.00 på telefonnummer: 08-550 30 000 alternativt mail till bestallning@sodertaljetaxi.se.

Business


We always offer a personal contact and are available for you 24 hours a day, all year round. We are able to handle both direct and pre-booked orders for all occasions.

As a business customer with Södertälje Taxi AB, we can offer you:

  • The opportunity to consolidate all costs in one place with a travel account and payment via invoice
  • Customized transportation solutions
  • Courier- and bus transports
  • Large vehicles for up to 8 passengers

For inquiries regarding further collaboration or creating a travel account please contact us during office hours, weekdays between 08.00-16.00 on phone number: +46 8-550 30 000 or email to bestallning@sodertaljetaxi.se.