Skoltaxi

Denna sida är till för de som har beviljad skolskjuts av utbildningskontoret i Södertälje Kommun.
Avdelningen för skoltaxi bemannas alla vardagar mellan kl 7-17, övriga tider telefonsvarare.

Rutiner vid avbokning för barn som åker med taxi:

Avbokning av resor kan göras via Drip Traveller, för er som har tillgång till den, alternativ ringa eller maila. Vid avbokning måste barnets namn alternativt ID uppges. Vid sjukdom avbokas resor tillsvidare om inget annat meddelas. Om barnet inte kommer till sin resa på morgonen så räknar vi med att barnet är sjuk och avbokas därför tillsvidare.

Telefon skoltaxi: 08-550 137 55
E-post: skoltaxi@sodertaljetaxi.se

Rutiner vid avbokning barn som åker i bussar med Åkerbergs Trafik:

För att avboka sin skolskjuts så kan man antingen skicka ett sms eller maila. Vid avbokning behöver ni skriva barnets namn och vilken buss barnet åker med.

Sms: 070-662 65 70
E-post: skolsodertalje@akerbergstrafik.se

Södertälje Taxi har ett avvikelsesystem där man kan rapportera in avvikelser gällande skolskjuts. För att rapportera in en avvikelse tryck här.