Utbildning

Hur gör jag för att börja köra taxi hos Södertälje Taxi AB?

Utbildning

Södertälje Taxi bedriver i egen regi lärarledd obligatorisk förarutbildning.
Målet är att eleven efter genomförd utbildning och godkänt slutprov har införskaffat kunskaper inom bl.a, lokalkännedom, företagskunskap, färdtjänst, kundbemötande, taxameterhantering etc. Detta ger honom/henne möjlighet att redan från sitt första arbetspass verka professionellt och uppfylla Södertälje Taxis ledord som är Omtanke-Trygghet. Grundutbildningen följs löpande upp med olika vidareutbildningsinsatser

Hur går förarutbildningen till?

Vi genomför förarutbildning 2-3 ggr per år.
När vi efter annonsering i lokalpress och individuella anmälningar har tillräckligt underlag för ny kurs kallas alla intresserade till en informationskväll där vi informerar om Södertälje Taxi och utbildningens innehåll.

För att gå vidare fodras TFL* (Taxiförarlegitimation), god förmåga att tala, läsa och förstå det svenska språket samt ett obelastat brottsregister.
Våra utbildningsledare genomför därefter tillsammans personliga samtal med samtliga sökande och begär in utdrag från brottsregistret.

De sökande som uppvisat rimliga brister i hanteringen av det svenska språket gör ett s.k språktest. Även detta genomförs av av oss anlitad kompetens för detta ändamål.
Södertälje Taxi står för samtliga kostnader som hör till urvalsprocessen.

När vi erhållit resultatet från testet väger vi detta tillsammans med vår uppfattning från intervjun och kallar de vi finner lämpliga att erbjudas deltaga i vår förarutbildning

Tidplan och innehåll

Utbildningen genomföres i form av lärarledda utbilningspass kvällstid (c:a 19-21) med obligatorisk närvaroplikt. Vi genomför 2 pass per vecka. Utbildningen kräver hemstudier.   Vid stort intresse kan andra tider erbjudas.
Efter 12-14 pass avslutas utbildningen med ett teoretiskt slutprov. 

Vid godkänt resultat på proven erhålls en temporär förarlegitimation under 6 månader i Södertälje Taxi. Denna kan återkallas vid uppsåtlig förseelse.

För den som mot all förmodan misslyckas vid första provtillfäälet erbjudes ytterligare två tillfällen att bli godkänd.

Lauri Karjalainen
Välkommen med Din ansökan

*Om ni saknar TFL kan ni finna mer info om detta på http://www.taxiforbundet.se/ (Går att läsas på distans)